پرسشنامه استاندارد سازمان یادگیرنده

مطالب دیگر:
📖دانلودکارآموزی -كامپیوتر - آموزش و پرورش گلستان 22 ص📖دانلودکارآموزی -موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزی-بخش تحقیقات خاك و آب 68 ص📖دانلودکارآموزی -کارخانه شیر و لبنیات چوپان 72 ص📖دانلودکارآموزی 62 ص📖دانلودکارآموزی آشنایی كلی با سیستم قدرت الكتریكی 49 ص📖دانلودکارآموزی بازرسی فنی خطوط لوله شركت نفت فلات قاره ایران و بازرسی مرتبط با تأسیسات شركت نفت 55 ص📖دانلودکارآموزی بررسی سیســتم حسـا بداری آموزش و پرورش میانه 25 ص📖دانلودکارآموزی بررسی نقش پیاده سازی مدل EFQM در گروه خودرو سازی بهمن 107 ص📖دانلودکارآموزی برق - الكتروتكنیك شركت آئین تلاش – بوعلی سینا بررسی سیستم های برق صنعتی📖دانلودکارآموزی برق - شرکت مخابرات استان 43 ص📖دانلودکارآموزی برق 24 ص📖دانلودکارآموزی برق📖دانلودکارآموزی بهزیستی شوشتر📖دانلودکارآموزی بیمه آسیا📖دانلودکارآموزی بیمه سامان 41 ص📖دانلودکارآموزی تخریب و ساخت یك ساختمان چهار طبقه 54 ص📖دانلودکارآموزی تربیت بدنی 29 ص📖دانلودکارآموزی تعمیر و نگهداری اداره مخابرات رشته مدیریت صنعتی📖دانلودکارآموزی تهیه واکسن در مؤسسه راضی 100 ص📖دانلودکارآموزی ثبت احوال📖دانلودکارآموزی جامع و کامل در بخش پشتیبانی فنی سوئیچینگ مخابرات📖دانلودکارآموزی حسابداری 28 ص📖دانلودکارآموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعی شهرستان میانه 15 ص📖دانلودکارآموزی حسابداری اداره پست 33 ص📖دانلودکارآموزی حسابداری شرکت ساختمانی
پرسشنامه استاندارد سازمان یادگیرنده , استاندارد سازمان یادگیرنده|41017214|qla
در این پست قصد معرفی فایل پرسشنامه استاندارد سازمان یادگیرنده را داریم با ما همراه باشید.

برای سازمان یادگیرنده، پرسشنامه‌ای استاندارد، شامل 25 سؤال که به صورت طیف پنج نمره‌ای لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم می‌باشد، استفاده شد. به‌طوری که برای پاسخ خیلی زیاد نمره (5) و برای پاسخ خیلی کم، نمره (1) نمره‌گذاری شده است (جدول 3-2). ابعاد پنج گانه فرمول مورد نظر ویک و لئون (1995) در پرسشنامه، شامل رهبری فرابین، برنامه/ ارزیابی، اطلاعات، ابتکار و اجرا است، که اصل آن توسط ویک ولئون طراحی شده است و در پژوهشهای قبلی این پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی عناصر فرمول ایجاد سازمان یادگیرنده و سؤالاتی که این ابعاد را می‌سنجد و نمونه‌ای از آن سوالات در جدول 3-3 بیان شده است.