مقیاس اهمالکاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم(1984)

مطالب دیگر:
دانلود پاورپوینت ساماندهي فعاليت مشاغل خانگي در قالب(تعاونيهاي تأمين نياز مشاغل)دانلود پاورپوینت سازماندهي مواد (1): فهرست نويسيدانلود پاورپوینت سازمان بهداشت جهانیدانلود پاورپوینت ساختمان دستگاه گوارشدانلود پاورپوینت زبان علمدانلود پاورپوینت روشهاي غيرپارامتريکدانلود پاورپوینت روش نمونه برداری از آلاینده های هوادانلود پاورپوینت روش تحقيق با رويكردي به پايان نامه و مقاله نويسيدانلود پاورپوینت رمزنگاري متقارندانلود پاورپوینت دینامیک قطاردانلود پاورپوینت دین باوری و دین مداریدانلود پاورپوینت دعا ونیایشدانلود پاورپوینت دستگاه آبفشان دواردانلود پاورپوینت درس ایمپلنتهای پزشکیدانلود پاورپوینت دانشگاه صنعت نفتدانلود پاورپوینت خوشه های صنعتی و طرح ریزی کارآفرینیدانلود پاورپوینت خريد برق از مولدهای مقیاس کوچکلینک دانلود پایین صفحه آمادگی : •برای تغییر در سبک زندگی (کنترل بدن –تعامل -جدایی •ورود به مدرسه رشد •کند وثابت •5 سالگی وزن 18/5 کیلو (هر سادانلود پاورپوینت حسددانلود پاورپوینت حافظه های جانبیدانلود پاورپوینت جوندگان و راه های کنترل آنهادانلود پاورپوینت فرآیند رشته پیچی Filament winding processدانلود پاورپوینت عوامل شيمي درماني ويا آنتـي بيوتـیك هادانلود پاورپوینت علوم طبيعيّهدانلود پاورپوینت علل درونی و بیرونی رکود تمدن اسلامی
مقیاس اهمالکاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم(1984),اهمالکاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم(1984)|41017226|qla
در این پست قصد معرفی فایل مقیاس اهمالکاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم(1984) را داریم با ما همراه باشید.

مقیاس ارزیابی اهمال‌کاری نسخه دانش‌آموز (PASS): مقیاس اهمال‌کاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم(1984) تهیه و تدوین شده است. این مقیاس دارای 27 گویه است که سه مؤلفه"آماده شدن برای امتحانات"(8 گویه)، "آماده کردن تکالیف"(11 گویه) و "آماده شدن برای مقاله های پایان ترم"(8 گویه) را مورد بررسی قرار می‌دهد.

شیوه نمره‌گذاری: در این مقیاس، در مقابل هرگویه طیف چهار گزینه‌ای از "بندرت"(نمره یک) تا"همیشه"(نمره چهار) قرار دارد و به استثنای 11 گویه، بصورت مستقیم نمره‌گذاری می‌شود. گویه‌های 2، 3، 5، 9، 11، 13، 15، 16، 21، 23و 25 بصورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند و گویه‌های 7، 8، 18، 19، 26 و 27 از این لحاظ که بیانگر اهمال‌کاری تحصیلی نمی‌باشند، در ارزیابی، نمره‌گذاری و محاسبه اهمال‌کاری تحصیلی مورد استفاده قرار نگرفته است. براین اساس، نمرات بالاتر از میانگین مبین این است که آزمودنی در قلمرو تحصیلی، اکثر مواقع و یا همیشه دچار اهمال کاری است و منظور از بررسی شیوع اهمال‌کاری در این پژوهش نیز بدین معنا است.

قابلیت اعتماد یا پایایی ( Reliability ) :

قابلیت اعتماد یكی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است به این مفهوم كه ابزار اندازه گیری در شرایط یكسان تا چه اندازه نتایج یكسانی بدست می‌دهد. ضریب اعتماد (پایایی) در واقع میزان همبستگی بین نتایج اندازه گیری مكرر در شرایط یكسان می‌باشد.

در این تحقیق برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد از روش آلفای كرو نباخ استفاده شده است. این روش برای آزمون کردن روایی پرسشنامه‌ای که به‌صورت طیف لیکرت طراحی شده و جوابهای آن چند گزینه‌ای است، بکار می‌رود و تعداد متغیرها در این آزمون به تعداد سوالات پرسشنامه که دارای گزینه‌های همسان و مساوی هستند بطور جداگانه آزمون می‌شود.ضریب الفای كرونباخ بین صفر و یك در نوسان است. اگر آلفا نزدیک به یك باشد نشانه اعتماد كامل استو در صورتی كه آلفا نزدیک به صفر باشد عدم اعتماد كامل را نشان می‌دهد .

در این تحقیق اعتبار سه پرسشنامه اهمال‌کاری پس از توزیع و تكمیل پرسشنامه ها توسط نرم افزار SPSS پس از اندازه‌گیری ضریب كرونباخ آلفا محاسبه و در جدول زیر خلاصه شده است: