پرسشنامه آزمون مهارت حل مسئله علوم و فارسی

مطالب دیگر:
📗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق منظور از افسردگي چيست📗مبانی نظری فصل دوم درباره طرحواره های ناسازگار اولیه تاریخچه طرحواره📗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل محتوا📗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهانی شدن آموزش و پرورش📗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ها📗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده📗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگيزش پيشرفت تحصيلي📗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف پیشرفت تحصیلی📗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری📗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی و ادراک خدا📗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق متغیر پرخاشگری📗کتاب رنگ آمیزی بالا را نگاه کن📗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهداشت و سلامت رواني📗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روان‌شناختی📗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بی‌ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق📗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاب‌آوری📗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال یادگیری📗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودافشا سازی📗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تکانشگري📗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصویر بدنی📗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری📗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنای زندگی📗دانلود مبانی نظری نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان📗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی در روان شناسی📗دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات
پرسشنامه آزمون مهارت حل مسئله علوم و فارسی , آزمون مهارت حل مسئله علوم و فارسی|41017240|qla
در این پست قصد معرفی فایل پرسشنامه آزمون مهارت حل مسئله علوم و فارسی را داریم با ما همراه باشید.

پرسشنامه آزمون مهارت حل مسئله علوم و فارسی

این تحقیق بر اساس استراتژی در زمره تحقیقات تجربی، و براساس مسیر اجرا، در گروه شبه تجربی قرار می گیرد. همچنین این نوع تحقیق بر اساس محیط اجرا چون مطالعه آزمودنی در موقعیت طبیعی و ارایه داده ها توسط خود آزمودنی انجام می گردد، از نوع میدانی محسوب می شود.

ابزار شامل پس آزمون برای ارزیابی درس های علوم تجربی و ادبیات فارسی پایه هفتم می باشد. این آزمون ها شامل سؤالات استانداردی است که براساس توانایی حل مسئله(توانایی تشخیص، توانایی طراحی مسأله، شیوه گردآوری اطلاعات، توانایی ارائه راه حل، توانایی آزمایش راه حل ها و توانایی استنتاج) طراحی شده است.

برای محاسبه پایایی پس آزمون درس های علوم تجربی و ادبیات فارسی پایه هفتم ، سؤالات طراحی شده با هماهنگی معاونت سازمان و مدیریت آموزش و پرورش میاندوآب، مدیر و دبیران محترم، ابتدا در یک کلاس 30 نفری که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند اجرا گردید. سپس برای پیدا کردن ضریب پایایی، این آزمون دوباره در همان کلاس برگزار شد، سپس برای اطمینان از پایایی ابزار از روش بازآزمایی استفاده گردید. یعنی ضریب همبستگی نمرات دانش آموزان در دو بار آزمون محاسبه گردید و مقدار ضریب همبستگی حاصل از این دو آزمون برابر 89/0 به دست آمد که نمایانگر قابلیت اعتماد این آزمون می باشد.