پرسشنامه احساس پیوستگی آنتونوسکی (1987)

مطالب دیگر:
تحلیل وضعیت آب و هوای کشور در سال 1386 و تأثیر آن بر کشاورزی کشوربررسی اهميت و جايگاه آب در قرآن و تشبيهات آب در قرآنبررسی محبت و عشق در مکتب تشيعبررسی مبانی و اهميت تعليم وتربيت و هدف أموزش وپرورش قبل از دبستانبررسی و تفسير آيات 20 الي 25 سوره رومبررسی توصيف عكس و بررسی عكسهاي توضيحي و توصیفی و تفسیری و عكسهاي ارزيابي اخلاقيبررسی نقش و جايگاه حقوقي زن در نهج البلاغهبررسی جايگاه غم و شادي در اسلامبررسی انواع مختلف جلوه های طبيعت در قرآن کریمبررسی مراحل مختلف تکامل جنین و جنين شناسي در قرآنتحقیق با موضوع بررسی جنبه های مختلف جوشكاري ترميت ( Thermit Welding )بررسی و شبیه سازی فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی FSW با استفاده از نرم افزار آباکوسآموزش چگونه IP خود را عوض کنيم؟بررسي شاخص هاي تنوع و تراكم سالانه جمعيت پرندگان آبزي و كنارآبزي در تالاب ميانگران استان خوزستانبررسی دستگاه‌هاي خطي و گسستگي‌هاي زماني نامشخص همراه با حالت تاخيراهميت ايجاد دولت الكترونيك و گامهاي لازم به منظور ايجاد يك دولت الكترونيكي موفقبررسی بیماری دیفتری یا خناقبررسی عوارض برق گرفتگی و عوامل موثر بر شدت برق گرفتگیسیر تاریخی تاسیس سرپرستی و مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحدهبررسی انواع سيستمهاي حسابداري ماليبررسی زندگینامه و آثار و افکار ابن خلدونبررسی و شناسایی و مهار گیاه هرز پیچک صحراییبررسی شهر سازي جديد و اصول شهر سازي جديدبررسی شهر و نظريه‌هاي شهري و بررسی و شناخت کامل شهر سمنان از منظر شهریبررسی آثار معماری سبک پارتی و تزئينات معماري پارتيان و نيارش در شيوه پارتي
پرسشنامه احساس پیوستگی,احساس پیوستگی|41017248|qla
در این پست قصد معرفی فایل پرسشنامه احساس پیوستگی آنتونوسکی (1987) را داریم با ما همراه باشید.

حاوی 29 سؤال 5 گزینه ای است که از 1 تا 5 درجه بندی شده است. روش نمره­گذاری به صورت لیکرت و در 13 سؤال به صورت معکوس است. تکمیل­کننده پرسشنامه احساس پیوستگی میزان توافق خود را با هر ماده از طریق تأیید یکی از 5 درجه، مشخص می سازد. ضمناً هر شماره انتخاب شده، نمره همان سؤال محسوب می­شود با این تفاوت که 13 سؤال از این پرسشنامه (1، 4، 5، 6، 7، 11، 13، 14، 16، 20، 23، 25، 27) به صورت معکوس نمره گذاری می­شود و در نهایت مجموع اعداد انتخاب شده به عنوان نمره فرد در آزمون تلقی می­شود. در این پرسشنامه حداقل و حداکثر نمره قابل اخذ برای مشارکت کننده بین 230-29 است. پرسشنامه احساس پیوستگی شامل سه بعد می­باشد که در زیر به تفکیک گویه­های مربوط به انها آمده است:

قابل درک بودن: 1، 3، 5، 10، 12، 15، 17، 19، 21، 24، 26 نمره این خرده مقیاس بین 55-11 می­باشد.

کنترل پذیری: 2، 6، 9، 13، 18، 20، 23، 25، 27، 29 نمره این خرده مقیاس بین 50-10 می­باشد.

معنی دار بودن: 4، 7، 11، 14، 16، 22، 28 نمره این خرده مقیاس بین 35-7 می­باشد.

پایایی و روایی

روایی این پرسشنامه در پژوهش آقایوسفی و شریف (1389) به صورت محتوایی مورد تأیید قرار گرفته است. در ارتباط با پایایی و اعتبار پرسشنامه 29 ماده­ای احساس پیوستگی آنتونوسکی (1993) در یک بررسی در مورد روایی و پایایی پرسشنامه 29 سؤالی با داده­های بدست آمده از بررسی در 20 کشور مختلف نتایج زیر بدست آمد:

در 26 مطالعه با استفاده از آزمون 29 سؤالی، اندازه آلفای کرونباخ بدست آمده برای ثبات درونی، از 82/0 الی 95/0 را شامل می­شد. همبستگی بدست آمده از آزمون – بازآزمون، ثبات قابل توجه 54 درصد در فاصله 2 سال را نشان می­داد. همچنین اریکسون و لینداستروم (2007) در یک بررسی سیستمی روی مجموعه 458 مقاله علمی در 13 تحقیق دوره دکتری که بین سال­های 1992 و 2003 منتشر شده بودند، نتیجه گیری کردند که پرسشنامه­های احساس پیوستگی (29 سؤالی و 13 سؤالی آن) پایا و معتبر هستند و قابلیت کاربرد بین فرهنگی را دارند. آلفای بدست آمده برای پرسشنامه 29 ماده­ای در 124 پژوهش، رقم 70/0 الی 95/0 را نشان داد. آزمون – بازآزمون بیانگر ثبات پرسشنامه ها بود و نشان دهنده همبستگی 69/0 تا 78/0 در فاصله یک سال، 64/0 برای دو سال، 42/0 تا 45/0 برای 4 سال، 59/0 تا 67/0 برای 5 سال و 54/0 برای 10 سال بود. در پژوهش­های جدیدتر، آلفای پرسشنامه 29 ماده­ای، 84/0 و 86/0 برآورد شده است. مجموعاً شواهد پژوهشی نشان می­دهد پرسشنامه 29 ماده­ای احساس پیوستگی از اعتبار پژوهشی در حوزه تحقیقات روانشناختی و علوم سلامت برخوردار است. در این پژوهش پژوهشگر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه را 79/0 برآورد کرده است.