پرسشنامه آزمون پایبندی مذهبی

مطالب دیگر:
📂حضرت ابراهیم📂حضرت ابوالفضل علیه السلام📂حضرت ابوالفضل110📂حضرت امام زين العابدين عليه السلام📂حضرت امام سجاد📂مبانی نظری فشار روانی و پیشرفت تحصیلی📂مبانی نظری فشار مراقبتی📂مبانی نظری فلسفه آموزش علوم تجربي از ديدگاه برنامه قصد📂مبانی نظری فن آوری اطلاعات،بیمه وانواع آن📂مبانی نظری فیروزه و آمیخته بازاریابی📂مبانی نظری فیزیولوژی بسکتبال، اسیدلاکتیک، ضربان قلب بالا، دقت و کنترل📂مبانی نظری قیمت سهام و حجم مبادلات📂مبانی نظری كيفيت سود و مدیریت آن📂مبانی نظری کارسنجی و زمان سنجی📂مبانی نظری کارکردهای خانواده📂مبانی نظری کانون های اصلاح و تربیت📂مبانی نظری کاهش رضایت شغلی کارمندان بانک📂مبانی نظری کراتین و تاریخچه آن📂مبانی نظری کمرویی علت و شیوع آن📂مبانی نظری کنترل پوسچرال و رابطه تعادل و دشواری تکلیف📂مبانی نظری کنترل پوسچرال📂مبانی نظری کودک آزاری و بد رفتاری با کودک📂مبانی نظری کودک و نوجوان📂مبانی نظری کودکان استثنايي و کم توان ذهني📂مبانی نظری کودکان کار و خیابانی
پرسشنامه آزمون پایبندی مذهبی, آزمون پایبندی مذهبی|41017259|qla
در این پست قصد معرفی فایل پرسشنامه آزمون پایبندی مذهبی را داریم با ما همراه باشید.

این آزمون رفتار های مذهبی را در موقعیت های بالینی و پژوهشی می سنجد و متغیر های مذهبی را در مداخله هایی که به نوعی از روش های مذهبی استفاده می کنند ، کنترل می نماید . این آزمون از یک پرسش نامه شصت سوالی تهیه شده است که سه عامل ( پایبندی مذهبی دو سو گرایی و نا پایبندی مذهبی ) را مورد سنجش قرار می دهد . در عامل پایبندی مذهبی فرد بی تردید رفتار خود را بر اساس معیار های مذهبی تنظیم می کند و می کوشد که همه رفتار هایش را بر اساس معیار های مذهبی تنظیم کند . در عامل نا پایبندی مذهبی فرد هیچ گونه تعمدی به تنظیم رفتار ها بر اساس اصول یا دستور العمل های مذهبی ندارد.

در عامل دو سو گرایی مذهبی فرد همواره نگران و در حالت تردید مذهبی به سر می برد . بین کردار و گفتارش نا هماهنگی وجود دارد. در برابر سختی ها کم تحمل است. احساس خوبی به خود و رابطه خود با خدا ندارد. از اعمال مذهبی خود ناراضی است و تنها هنگام سختی ها به خدا پناه می برد.

شایان ذکر است ابعادی که در این پرسش نامه به دست آمده است ابعاد دین داردی را الزاما نمی سنجد بلکه ابعاد روی آوری به دین یا روی گردانی یک فرد را از مذهب یا ایمان فرد را به اعتقادات مذهبی می سنجد . ضریب آلفای کرونباخ کل آژمون برابر 816/0 و ضریب همسانی درونی عامل پایبندی درونی 878/0

، ضریب همسانی درونی عامل گذاری 678/0 و ضریب همسانی درونی عامل ناپایبندی مذهبی 725/0 ، گزارش شده که همگنی نشان دهنده اعتبار بالای این پرسش نامه است . همچنین برای محاسبه روایی ملاک ، نیز صورت اولیه این آزمون قبل از تحلیل عاملی با آزمون جهت گیری مذهبی آلپورت 47/0 گزارش شده است که در سطح (p< 001/0)معنا دار است.(جان بزرگی 1388،79-105).