مدیریت آموزشی- مجموعه دوم مقالات

عملکرد مدیران ,نظریه آشوب ,نیاز سنجی آموزشی ,حیطه های یادگیری ,سطح نیاز سنجی ,مدیریت آموزشی,عملکرد آموزشی,روش دیمتل,روش تحلیل شبکه,شایستگی های حرفه ای ,استانداردسازی عملکرد ,مدیران گروه های آموزشی ,دیوان سالاری ,الگوی مینتزیرگ ,ساختار سازمانی ,مدل کانو ,مدل سرو کوال ,خدمات آموزشی ,الگوی آموزش محور ,دانشگاه پژوهش محور ,تحلیل محت|41017263|qla
در این پست قصد معرفی فایل مدیریت آموزشی- مجموعه دوم مقالات را داریم با ما همراه باشید.

مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت آموزشی می باشند .

مقالات مدیریت آموزشی مجموعه دوم

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات

1318 مدل اقتضایی پرورش مدیران ارشد 29

1319 ضرورت بازنگری مدیریت آموزشی در پرتو نظریه های آشوب و کارآفرینی سازمانی 10

1320 مدلی برای پذیرش یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های ایران 31

1321 ارزیابی اثر بخشی و کیفیت آموزش با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره و تئوری مجموعه فازی (مطالعه موردی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد) 11

1322 بررسی راهکارهای ایجاد همسویی میان محتوای آموزش حسابداری با ضرورت های محیط کسب و کار 19

1323 تدوین شاخص های ارزشیابی دوره ی کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب 13

1324 اولویت بندی شاخص های مرتبط بافناوری اطلاعات وارتباطات به منظور ارزیابی عملکرد ورتبه بندی دانشگاه ها ومراکزآموزش عالی کشور 15

1325 نیازسنجی آموزشی مدیران عالی در بخش دولتی ایران 25

1326 بررسی نقش مدیریت دانش بر خلاقیت دبیران در مدارس متوسطه 9

1327 رابطه جو نظام آموزش عالی و پرورش روحیه کارآفرینی دانشجویان 18