پرسشنامه مدیریت كیفیت فراگیر

مطالب دیگر:
📎تحقیق درباره مدارس معروف دنيا📎تحقیق درباره مدل سازماني📎پاورپوینت درس دهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی( کشور ما چگونه اداره می شود ؟)📎پروژه: انواع الگوریتم های زمانبدی در رایانش ابری📎پاورپوینت باغ ایرانی بازتابی از بهشت📎پاورپوینت پاورپوینت تحلیل فضای شهری زیتون کارمندی اهواز(فلکه چیتا تا پارک)📎پاورپوینت تحلیل میدان نمره یک شهرستان مسجدسلیمان📎پاورپوینت مقرنس در معماری ایران📎پاورپوینت آرایه های معماری اسلامی📎پاورپوینت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان📎تحقیق درباره تاریخ نگاری به روش میشل فوکو📎تحقیق درباره تاریخ و تمدن ایران باستان و نقش آن در تحولات سازنده جهان📎تحقیق درباره تاريخچه ديسك بلو ری📎تحقیق درباره تاریخچه پرورش بوقلمون📎تحقیق درباره تاریخچه تبلیغات درایران وجهان📎تحقیق درباره تاريخچه تكامل سيستم عامل ويندوز 📎تحقیق درباره تاريخچه سيستم سوخت رساني انژکتوري ديزلي📎تحقیق درباره تاریخچه و تعریف چك در ايران- رشته اقتصاد📎تحقیق درباره تاسيسات📎تحقیق درباره تب سنج گوش مایکرولایف📎تحقیق درباره تبخير 📎تحقیق درباره تبرید 📎تحقیق درباره تجارت الکترونیک📎تحقیق درباره تجزيه و تحليل آموزش دانشگاه📎تحقیق درباره تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي شرکت رینگ سازی مشهد
پرسشنامه مدیریت كیفیت فراگیر, مدیریت كیفیت فراگیر|41017266|qla
در این پست قصد معرفی فایل پرسشنامه مدیریت كیفیت فراگیر را داریم با ما همراه باشید.

پرسشنامه مدیریت كیفیت فراگیر

این پرسشنامه توسط مقیمی وهمکاران درسال 1388 معرفی گردیده است که توسط محرم زاده ودیگران (1388)نیزمورداستفاده قرارگرفته است.در این پرسشنامه هشت بعد حمایت و رهبری مدیریت عالی سازمان ،برنامه ریزی استراتژیک،تمرکز روی مشتری (مشتری مداری )،شناسایی وآموزش کارکنان،توانمندسازی(قدرتمندسازی)کارکنان وکار تیمی ، اندازه گیری وتجزیه وتحلیل کیفیت،کیفیت وپیامدهای بهبودکیفیت وبهره وری بعنوان ابعادمدیریت کیفیت فراگیرتعریف شده است.

هریك از معیارهای 8 گانه ارزیابی در پرسشنامه از 6 گویه تشكیل شده كه جمعا دارای 48 گویه می باشد. كه كاركنان از هر معیار 6 گویه ای ،عبارتی كه بهترین كاربرد آن معیار را در سازمان نشان می دهدانتخاب می نمایند.برای تعیین امتیاز سازمان از فهرست معیارهای مدیریت كیفیت فراگیر ،گزینه انتخابی را طبق جدول پرسشنامه امتیاز گذاری می شود كه امتیاز 160-200 نشان دهنده تعهد قوی ،امتیاز 120-159 نشان دهنده فلسفه منطقی با سازماندهی مطلوب ،امتیاز 80-119 نشان دهنده اغاز كار سازمان ، امتیاز 40-79 نشان دهنده شناخت مبهم و امتیاز 0-39 نشان دهنده عدم عملكرد درزمینه بهبود كیفیت و بهره وری می باشد

. روایی و پایایی ابزار

- محرم زاده و همکاران (1388) پایایی پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر را با استفاده ازروش آلفای کرونباخ 849/0 گزارش نمودند.

- زارعی (1391)پایایی پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیررابا استفاده ازروش آلفای کرونباخ 849/0 گزارش نمودند.باقری(1391)پایایی پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیربااستفاده از روش آلفای کرونباخ 80/0 گزارش نمودند.