پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس(اندلر وپارکر)

مطالب دیگر:
📗گزارش کاراموزی طرح كنترل آلودگي صوتي در خطوط صافكاري سال بدنه سازي شركت ايران خودرو📗گزارش كارآموزي رشته مهندسی کشاورزی در مورد كاجهاي مناسب جهت کاشت📗گزارش کارآموزی گیاه پزشکی در پارک جمشیدیه📗گزارش کار آموزی دامپزشکی در روستا📗گزارش کار آموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ايران📗گزارش کارآموزی بررسی مکانیک خودرو📗گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای در شرکت زامیاد📗بررسی واحد اسید استیک مجتمع پتروشیمی اراک📗گزارش كارآموزي در پتروشيمي اراک شرح پروسس واحد وينيل استات📗گزارش كارآموزي رشته شيمي در شرکت هپكو📗گزارش كارآموزي پروژه مسکونی 416 واحدی📗گزارش كارآموزي برق در شرکت هپكو اراك📗گزارش کارآموزی کارگاه ساختمان سازی📗گزارش کارآموزی نگهداری و تعمیرات (نت) شركت صنايع چدن پارس📗گزارش کارآموزی برق بررسي نيروگاه سيکل ترکيبي شهيد رجايي قزوين📗گزارش کارآموزی بیمه تامین اجتماعی📗گزارش کارآموزی پروژه ساختمانی واقع در عظیمیه کرج📗گزارش کارآموزی پروژه های مسكوني📗گزارش کارآموزی تخريب و ساخت يك ساختمان چهار طبقه📗گزارش کارآموزی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی📗گزارش کارآموزی خط تولید شرکت بیسکوئیت گرجی📗گزارش کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران📗گزارش کارآموزی در شرکت تبلیغاتی طراحان دشت سبز📗گزارش کارآموزی در شرکت هواپیمایی📗گزارش کارآموزی در مورد دستگاه کمبینات
پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس(اندلر وپارکر), راهبردهای مقابله با استرس(اندلر وپارکر)|41017289|qla
در این پست قصد معرفی فایل پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس(اندلر وپارکر) را داریم با ما همراه باشید.

این پرسشنامه توسط اندلر و پارک(1990؛ نقل از محمدخانی و همکاران، 1387)، تهیه وبه وسیله اکبر زاده (1376) شده است. در این پژوهش، برای این پژوهش از فرم 48 سؤالی پرسشنامه مقابله با موقعیت­های استرس زا (CISS) كه توسط محمدخانی (1387) و انطباق داده شده است، استفاده شده. این پرسشنامه برای ارزیابی سه راهبرد مقابله ای مقابله عملی[1]یا مسأله مدار(برخورد فعال با مساله در جهت مدیریت وحل آن.)، مقابله هیجانی[2](یا تمرکز بر پاسخ های هیجانی به مساله ) و مقابله اجتنابی[3](فرار ازمسئله)طراحی شده است (محمدخانی، 1387).دامنه تغییرات سه نوع رفتار رویاروی به این شکل است که نمره ی هر یک از رفتارهای رویایی سه گانه یعنی مسئله مدار ،هیجان مدارواجتنابی از 16تا 80است به عبارتی شیوه رویاروی غالب فرد با توجه به نمره ای که در آزمون کسب می کند مشخص می شود .یعنی هر کدام از رفتارها نمره ی بالاتری را کسب کند، آن رفتار به عنوان شیوه رویارویی فرد در نظر گرفته می شود (اندلروپارکر 1990،به نقل از حاجت بیگی 1379). پایایی كل این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای كرونباخ 84/0 و برای هریک از راهبردها عملی یا مساله مدار، هیجانی و اجتنابی به ترتیب 81/0، 83/0 و 87/0 گزارش شده است(محمدخانی و همکاران، 1387).

[1] - Task coping

[2] - Emotional coping

[3] - Avoidance coping